School for Action Research (2016)

Beste actieonderzoekers en andere deelnemers aan de School for Action Research,

Op 15 september 2016 organiseren we weer een studie- en netwerkdag. We bieden jullie dan uitvoerig gelegenheid om ervaringen rondom actieonderzoek met elkaar te delen. Daarnaast introduceren we ook nieuwe methoden voor actieonderzoek, methoden die we recent hebben gebruikt in onze eigen casuïstiek. In de bijgevoegde brochure lees je er meer over.

Aanmelding via e-mail: WilfredVerweij@sioo.nl

Hartelijke groet,

Wenny Ho, Maaike Miedema, Nicolien Montessori, Danielle Zandee, Wilfred Verweij

 

Programma 15 september 2016

Een horizontale onderzoeks- en innovatiepraktijk: creëren of inbouwen in je design

Ochtend sessie – Horizontaal Onderzoeken: Creëren, faciliteren en participeren en genereren

In de ochtend is het eigen actieonderzoek het startpunt en de focus voor een onderzoekende dialoog. Nicolien Montesano Montessori en Danielle Zandee helpen deze dialoog structuren met principes, condities en begeleiding van “horizontale” (gelijkwaardige) onderzoekssettings. We gaan met ingebrachte casuïstiek aan de slag rond thema’s als: Hoe organiseer en faciliteer je de samenwerking met participantonderzoekers in je onderzoek? Welke rollen en verantwoordelijkheden hebben leden van de groep (actieonderzoeker en participantonderzoekers)? Waarom is horizontaliteit belangrijk (of niet) in actieonderzoek? Wat zijn benodigde condities (politiek en structureel) en hoe kunnen die worden gecreëerd en onderhouden? Hoe komen we tot een generatief samenspel?

We eindigen met een reflectie op het proces: Lukt het ons om op horizontale wijze te werken? Zo ja, wat levert dat dan op? Wat zijn de haken en ogen?

Nicolien Montessori en Danielle Zandee laten door middel van een rollenspel deelnemers ervaren hoe het is om een horizontale leergemeenschap te werken. Er wordt in één of meerdere groepen gewerkt aan ingebrachte eigen casuïstiek, waarbij een fasering wordt gevolgd om te komen tot een horizontale leergemeenschap. De leidende vraag is wat ieder heeft meegemaakt of bijgedragen aan een horizontale gemeenschap, en welke rol de facilitator daarbij speelt.

Middag sessie – Design thinking en sociale innovatie labs

Om taaie problemen aan te pakken in sociale innovatie labs wordt soms gewerkt met de inzet van nieuwe werkvormen, zoals Agile of Scrum. In zo’n nieuwe werkvorm of werkproces is horizontaliteit één van de ontwerpprincipes. Maaike Miedema en Wenny Ho delen hun ervaringen met het inzetten van Scrum werkvormen in het Sociaal Domein van Amsterdam en social innovation labs in Uganda. In een interactieve sessie gaan deelnemers erna zelf aan de slag met werkvormen en instrumenten uit sociale innovatie en change labs.

Creëren of inbouwen van horizontaliteit: in een eindsessie worden ervaringen en inzichten van ochtend en middag met elkaar verbonden, en ideeën aan de eigen praktijk gekoppeld.