profiel

Welkom op de website van  Miedema Onderzoek en Advies.

Als onderzoeker en adviseur ben ik actief in het publiek domein. Innoveren is voor mij een proces van
cocreatie: een gezamenlijk zoeken, waarbij ik partijen in diversiteit bijeen breng: wetenschappers, professionals en vertegenwoordigers uit de doelgroep. Ik heb een voorliefde voor ingewikkelde vraagstukken en complexiteit en werk op het snijvlak van veranderkunde en het publiek domein.

Vanuit mijn expertise als organisatieadviseur onderzoek ik vraagstukken en dilemma’s  waar professionals tegenaan lopen in het huidige tijdperk van het functionalistisch paradigma. Wat is er nodig om van handelingsverlegenheid naar handelingsvrijheid te komen? Met als doel het primaire proces weer voorop te stellen: onderwijs voor het kind, zorg voor de zieke en informatie voor de burgers.