Waar vindt stedelijke innovatie plaats?

 

Amsterdam, 4 oktober 2016. In zijn keynote speech voor het Urban Management Congres van de Hogeschool van Amsterdam, spreekt professor Robin Hambleton, faculteit Milieu en Techniek, Universiteit van West Engeland, over Place Based Leadership. Juist de leiders die zich verbinden aan een buurt, wijk of stad, kunnen het verschil maken, als het gaat om leefbaarheid. Tientallen voorbeelden passeren de revue uit steden als Guangzhou, Freiburg en Portland.

2016-10-04-10-05-04
Grootstedelijke innovatie vindt volgens Hambleton plaats daar waar domeinen elkaar overlappen en leiders over de grenzen van hun invloedsfeer het gesprek met elkaar aangaan.

De Buurtzaak in Amsterdam Nieuw-West, was op 29 september zo’n plaats van ontmoeting. Daar troffen zo’n 250 formele en informele leiders vanuit maatschappelijke initiatieven, politiek, kennisinstellingen en gemeentelijke overheid elkaar tijdens de werkconferentie Ruimte voor Maatschappelijk Initiatief. Hieronder een greep uit de tien workshops.

city-2-city-learning-rotterdamhks_3100
City-2-City Learning 010/020: The Right to Challenge Workshop met o.a. Ines Balkema, Maarten de Gaaij, Liliane Geerlink (Right to Challenge Rotterdam), co-referenten uit Amsterdam: Lex de Jong, Arnoud Hekkens van Gemaal Mercator. Verslag Margreet van der Vlies (Operatie Periscoop) Wat gaan we doen? Na een korte presentatie Right to Challenge Rotterdam, interviewen bewoner Liliane en ambtenaar Maarten elkaar. De twee Amsterdamse co-referenten mengen zich in het gesprek. We dagen de aanwezigen uit om zich te positioneren op enkele fictieve dilemmalijnen. Hoe vinden de systeem- en de leefwereld elkaar? Foto: Hugo Keizer ©
martien-in-workshop-1ste-ruimtelab-hks_3073
De dienstbare stad Workshop met o.a. Martien Kuitenbrouwer (UvA), Redouan Boussaid (Lucas Community), Pierre Mehlkopf (De Meevaart/Mijnspoor), Henk Roodenburg, Christa Brinkhuis (WPI Amsterdam) Wat gaan we doen? Als initiatiefnemer loop je vaak tegen beperkende regels aan van onder meer WPI (de sociale dienst). Je kunt de rollen ook omdraaien en kijken hoe de overheid zich dienstbaar kan maken aan het initiatief. De Lucas Community en De Meevaart/Mijnspoor doen verregaande voorstellen voor regelluwe bijstand met een klantgerichte benadering. Foto: Hugo Keizer ©
workshop-jaaphks_3124
Padvinden in het oerwoud van de zorg Workshop met o.a. gespreksleider Aziyme Akgun (Stichting Aminah), Jaap Prummel (Bewonersacademie, het West Manifest), Brecht van Beers (Stadsdorpen Zuid), Gracia Velland, Jeroen van Berkel (Stadsdeel West), Andor Kwee (gebiedsteam Oud-Zuid), Ron van Beek (Philadelphia Zorg o.v.). Verslag Guido Koster (Bewonersacademie) Wat gaan we doen? Informele zorgnetwerken en patiënten lopen geregeld vast doordat de formele zorg zich aan het terugtrekken is. Daardoor ontstaat een kloof. Maatschappelijke initiatieven overbruggen die zo goed mogelijk, maar vaak los van elkaar. Er is een stedelijke aanpak nodig, waardoor deze initiatieven duurzamer kunnen samenwerken en worden ondersteund, waarbij zorg en welzijn en gemeente aansluiten. Daarmee starten we in deze workshop. Foto: Hugo Keizer©
workshop-nies-hks_3126
Stem van de stad Workshop met o.a. gespreksleider Fairouz ben Salah (Nouhad), Jasper Etten (CommunicatieLab West), Patrick Dorder (Zuidoost TV), Jhein Lohman (Verdieping21), Kiki Kip (afdeling Communicatie), Hoofdredactieteam Gemeente Amsterdam, Yvette Jeuken (Netwerk Democratie), Joke Bakker (Het Gewilde Westen). Verslag Verdieping 21 Wat gaan we doen? De daad bij het woord. Hoe krijgen burgerjournalisten meer stem in visie en beleid van de gemeente. Gemeente en initiatieven zetten samen redactieteam op van (burger)journalisten en ambtenaren voor de berichtgeving over Ruimte voor Initiatief. Waarover gaan we berichten, hoe en met wie? Zie ook het filmpje Stem van de Stad over een meervoudig communicatienetwerk voor Amsterdam: www.hetnieuwetussen.nl
Foto: Hugo Keizer©
workshop-ramon-hks_3097
De wereld in de buurt, integratie van vluchtelingen Workshop met o.a. Ramon Schleijpen, Loes Leatemia, Pieter de Jong (Gastvrij Oost), Marije Bierlaagh (Gemeente Amsterdam), Joachim Meerkerk (Pakhuis de Zwijger) Wat gaan we doen? In HOOST Mauritskade organiseerden 31 vluchtelingen en buurtbewoners samen een tijdelijke opvang. De gemeente faciliteerde. Gastvrij Oost wil deze aanpak verduurzamen en gaat door met het organiseren van directe integratie door vluchtelingen en buurtbewoners zelf. De bestuurlijke ambitie Ruimte voor Initiatief noemt maatschappelijk aanbesteden als methodiek. Maar lukt dat ook in de praktijk? En wie hebben we daarbij nodig? Foto: Hugo Keizer ©

 

wethouders-hks_2941
De verantwoordelijke wethouders Ruimte voor Initiatief Laurens Ivens en Abdeluheb Choho Foto; Hugo Keizer ©
zaalhks_2970
Foto: Hugo Keizer ©

Lees “Waar vindt stedelijke innovatie plaats?” verder