Hoe innoveer je optimaal? (1)

Bij enkelvoudige technologische innovatie zien de onderzoekers een afname van het aantal arbeidsplaatsen met 5,8%. Enkelvoudige sociale innovatie levert een arbeidsplaatsenafname op van 0,7%. De winst zit in de combinatie van de technologische en sociale innovatie: daarmee groeit de werkgelegenheid met gemiddeld 8 procent.

Economische groei

(Bron: presentatie prof. Henk Volberda Erasmus Innovatiemonitor 2014 op de Dag van de Sociale Innovatie op dinsdag 18 november 2014)

♦ De vraag van vandaag: dinsdag 18 november 2014

Wat kenmerkt innovatieve organisaties?

Deze vier kenmerken zorgen voor innovatiekracht en prestatieverbetering bij organisaties: 1.cross functionele teams (12 % prestatieverbetering); 2. experimenteer vaardigheden (tot 62 % prestatieverbetering); 3. aandacht voor vakmanschap en een samenhangende cultuur (35 % prestatieverbetering); 4. een nauwe samenwerking met de klant (29% prestatieverbetering en tot 43 % vernieuwing van het bedrijf).

(Bron: presentatie prof. Henk Volberda Erasmus Innovatiemonitor 2014 op de Dag van de Sociale Innovatie op dinsdag 18 november 2014)

Kenmerken innovatie organisaties


De vraag van vandaag: dinsdag 18 november

Kan je sturen bij de buren?

Als het gaat om beleidsrealisatie, kan de overheid kiezen uit verschillende sturingsvormen. Met welke vorm behaal je het beste resultaat? En hoe ga je evalueren? Die vragen staan centraal in de NSOB-publicatie ‘Naar een ge(s)laagde strategie’, een evaluatie van het Interdepartementale Programma BioBased Economy. In de publicatie beschrijft de NSOB hoe steeds meer vraagstukken op het bord van de beleidsmakers goed passen bij netwerksturing. Zeker daar waar er sprake is van innovatie – sociaal, maatschappelijk of technisch – en er nieuwe verbanden en andere dynamieken ontstaan. Traditionele evaluatiemethoden lijken hierbij niet toereikend. Activiteiten zijn vooraf niet goed te voorspellen en causaliteit tussen de eigen inzet en de waargenomen opbrengsten is moeilijk scherp te maken. Hoe evalueer je dan wel?
bbe


Lees hier verder over ‘Een ge(s)laagde strategie’. 

De vraag van vandaag: donderdag 6 november