Waarom verhalend verantwoorden?

Naast de reductionistische wijze van verantwoorden, als de data-analyse, gebruiken we in het publiek domein steeds vaker de verhalende manier van impact meten. Soms zelfstandig, vaak gecombineerd met een kwantitatieve analyse. Verhalend onderbouwen kent tenminste drie voordelen:

  • In tegenstelling tot de reductionistische analyse, beschrijft een narratief een casus als totaal;
  • Een verhaal beschrijft zaken, die getallen niet kunnen weergeven. Of zoals Umberto Eco het benoemde: ‘Waarover men geen theorie kan opstellen, dat moet men vertellen.’
  • Vanuit evolutionair oogpunt, zijn mensen verhalenvertellers. Ons brein is ingericht om uit verhalen de keynotes te pikken en te zorgen dat we met de geleerde lessen aan de slag gaan.

Verder lezen: Op verhaal komen, over narratieven in de mens- en cultuurwetenschappen, Frank Ankersmit * Tijdschrift voor communicatiewetenschap, jaargang 43/2015 nr 1: Participatie in en via de journalistiek door Nico Drok * The New York Times, Your Brain on Fiction (2012)

 

♦ De vraag van vandaag: dinsdag 21 november 2017

De vraag van vandaag: woensdag 3 september

Waar haal je energie vandaan tijdens de reorganisatie?

Hoe organiseer je je eigen waardering? Die vraag legden mijn collega Kilian Bennebroek en ik vanmorgen voor aan de trainers van de trainers-pool ‘Waarderend Onderzoeken’. De antwoorden waren prachtig divers, maar vertoonden vanuit reigersperspectief een duidelijke overeenkomst: een zoektocht in het spanningsveld van (werkzaamheden die) ‘er toe doen’ en (die) ‘er niet toe doen’ en een houding die zich beweegt tussen ‘afhankelijkheid en onafhankelijkheid’. Voel je je onafhankelijk, dan is het gemakkelijker om positief te kijken naar de organisatieveranderingen en ook om (nieuwe) mogelijkheden te zien. Door erkenning (door jezelf, door anderen) te organiseren, creëer je houvast en voeding als tegenwicht tegen de onoplosbare onzekerheid die een reorganisatie nu eenmaal met zich mee brengt.

2014 Waar krijg jij energie van?
Vanmiddag trof me dit beeld: de mondstukjes van de universele adapter. Hoe precies luistert de transitie van energie. Uiterst rechts het vakje voor het mondstuk van mijn eigen computer.

Actie-onderzoek Amsterdam-West 2010

Capabel was een ‘proeftuin’ voor het ondersteunen en begeleiden van jeugd van nul tot achttien jaar. De letters van Capabel staan voor Continu Aandacht Projectmatige Aanpak Bos en Lommer.
Is het mogelijk om de opgedane kennis in de periode 1991 – 2009 te verzilveren? En de innovatieve inzichten in te zetten voor verbetering van de kansen van de Amsterdamse jeugd? Een jaar lang trokken de verschillende ‘Vernieuwers van West’ uit om deze vraag middels een actie-onderzoek, te beantwoorden.

18 jaar systeeminnovatie Adam West