Hoe innoveer je optimaal? (1)

Bij enkelvoudige technologische innovatie zien de onderzoekers een afname van het aantal arbeidsplaatsen met 5,8%. Enkelvoudige sociale innovatie levert een arbeidsplaatsenafname op van 0,7%. De winst zit in de combinatie van de technologische en sociale innovatie: daarmee groeit de werkgelegenheid met gemiddeld 8 procent.

Economische groei

(Bron: presentatie prof. Henk Volberda Erasmus Innovatiemonitor 2014 op de Dag van de Sociale Innovatie op dinsdag 18 november 2014)

♦ De vraag van vandaag: dinsdag 18 november 2014