Hoe blijft een onderzoekstraject open voor nieuwe partijen?

Hoe innoveren we in het publiek domein? In november 2015 startte Fieldlab Oost, een samenwerking tussen de gemeente Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam en diverse maatschappelijke partijen. Nu lopen er drie langjarige onderzoekstrajecten. Issues die in alle drie de onderzoeken spelen:

  • Selectie van de vraagstukken: praktijk of theorie voorop?
  • Wie selecteert? Stad(sdeel), bewoners, lectoren?
  • Machtsvraagstuk: oude structuren versus nieuwe verbanden
  • Probleemeigenaarschap en het verdelen van risico’s
  • Collectief versus individueel belang
  • Hoe kunnen we lange termijn doelstellingen realiseren?
  • Hoe blijft een (onderzoeks)project open staan voor het continu betrekken van partijen?

♦ De vraag van vandaag: maandag 14 maart 2016