profiel

favoriet cb20150410-185Innoveren is voor mij een proces van cocreatie: een gezamenlijk zoeken, waarbij ik partijen in grote diversiteit bijeen breng: professionals, wetenschappers en vertegenwoordigers uit de doelgroep. Gebruikmakend van de sociale media 2.0.

Ik heb een voorliefde voor ingewikkelde vraagstukken en complexiteit en werk op het snijvlak van media, veranderkunde en het publiek domein. Vanuit mijn expertise als onderzoeksjournalist en programmamanager in het sociaal domein, onderzoek ik o.a. de grenzen waar professionals tegenaan lopen in ons huidige tijdperk van het functionalistisch paradigma. Onderzoek wat we nodig hebben om vanuit handelingsverlegenheid naar handelingsvrijheid te komen en hoe we dit proces kunnen versnellen. Met als doel het primaire proces weer voorop te stellen: onderwijs voor het kind, zorg voor de zieke en informatie voor de burgers.