Onderwijsinnovatie door inzet sociale media

De nieuwe media als deeltjesversneller. De website ‘Leraar 24′ is een voorbeeld van hoe de nieuwe media onderwijsinnovatie versterken. Filmpjes over uiteenlopende onderwijskundige onderwerpen, vullen de website. Docenten dragen zelf thema’s aan. Leraar 24 is een alliantie van o.a. Kennisnet, Ruud de Moor Centrum en de NTR.

Op dit filmpje zien we hoe op basisschool de Esdoorn wordt gewerkt met mindmappen. Mindmappen is een techniek om je hersens beter te gebruiken waardoor leren leuker en makkelijker wordt. Volgens deskundigen kun je met mindmappen meer informatie verwerken, complexe informatie structureren, een beter overzicht houden en sneller leren. Deze techniek is bijvoorbeeld geschikt om gedachten te ordenen, projecten, werkstukken en presentaties voor te bereiden en je creativiteit te vergroten. Zie: http://www.leraar24.nl

Actie-onderzoek Amsterdam-West 2010

Capabel was een ‘proeftuin’ voor het ondersteunen en begeleiden van jeugd van nul tot achttien jaar. De letters van Capabel staan voor Continu Aandacht Projectmatige Aanpak Bos en Lommer.
Is het mogelijk om de opgedane kennis in de periode 1991 – 2009 te verzilveren? En de innovatieve inzichten in te zetten voor verbetering van de kansen van de Amsterdamse jeugd? Een jaar lang trokken de verschillende ‘Vernieuwers van West’ uit om deze vraag middels een actie-onderzoek, te beantwoorden.

18 jaar systeeminnovatie Adam West


 

Jeugdzorg 2.0

Eén gezin en veertig hulpverleners daaromheen. Zo omvangrijk en ingewikkeld kan de hulp aan een multiprobleemgezin soms zijn. En ondanks alle moeite glijdt het gezin steeds verder de ellende in. Wat gaat er mis? Hoe worden hulpverleners klem gezet door het systeem waarin zij moeten functioneren?

In Amsterdam draaide twee jaar een actie-onderzoek om patronen in de jeugdzorg op de sporen. Dit gebeurde binnen het onderzoek ‘Systeem in Beeld’ in opdracht van de gemeente Amsterdam.
Het actie-onderzoek, en de daaruit voortkomende leerbijeenkomst ‘Vakmanschap aan Zet’, verruimt het inzicht in de eigen praktijk en vergroot de handelingsbekwaamheid van de  verschillende partijen.
Literatuur: Actie-onderzoek doorbreekt patronen in jeugdzorg
Auteurs: Douwe van den Berg en Simen van der Groot
Bron: Develop, juli 2010